PRIVACY-BELEID

Dit is een website van DPG Media
Ons postadres is Mediaplein 1 2018 Antwerpen
Ons B.T.W.-nummer is BE403.506.340

DPG Media besteedt veel zorg aan de creatie van de databank gebruikt voor deze website. DPG Media garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan DPG Media niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met een zoekmachine, is DPG Media niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke).
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina.
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

  Deze informatie wordt gebruikt
 • om de inhoud van onze website te verbeteren.
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker.
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
  De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt ? zie verder).

  Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
 • om uw voorkeuren te registreren.
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.
 • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.


  Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

  Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren
 • per email: privacy@dpgmedia.be
 • per brief op dit adres: DPG Media - Privacy, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen

  Over communicatie per e-mail

  Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

  Over communicatie per brief

  Als u ons via het web uw postadres meedeelt,
 • kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.

  Over communicatie per telefoon

  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web,
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.

  Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886,
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,
 • online: www.robinsonlist.be

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

  Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

  Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

  Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op volgend adres : DPG Media - privacy, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.